Повратак у школу од понедељка 27.09.2021.

По обавештењу Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 27. септембра 2021. године донета је

ОДЛУКА

да се од понедељка 27.9. примењује други модел огранизације васпитно образовног рада за све средње школе на територији општине Сремска Митровица.

Ми се од понедељка враћамо нормално на наставу, по А недељи!