Дечија недеља, уторак 5.октобра, 2021.

У уторак 5.октобра, поводом дечије недеље, проф. Исидора Скуратовић организовала је музичку радионицу за средњу школу. Ученици су имали прилику да кроз разне музичке игре и изазове покажу своје знање и способности, и да кроз исте активности науче нове ствари.
Активности које су обележиле ову радионицу су:
1. Музика и лопта ( након анализе звучног примера и приказа покрета, ученици су музику пратили одређеним покретима са лоптом)
2. Препознавалица ( ученици су имали задатак да препознају мелодију односно пример из литературе коју је певао учесник)
3. Млади композитори ( ученици су имали задатак да допишу други глас на задату мелодију и да заједно отпевају двоглас)
4. Загонетна музичка личност ( ученици су имали право да поставе осам питања и да одгонетну задату личност)
5. Слухисти ( ученици су имали задатак да препознају инструменте и земље одакле је музика)