Пријемни испит и упис у Основну музичку школу

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита за упис у ОМШ почиње од 10. фебруара и траје до 05. јуна 2020. године сваког радног дана у времену од 9-14 часова у канцеларији рачуноводства (1.спрат) код административног радника.

Потребна документација:

Преузети пријаву, попунити је и послати на адресу krancevic022@mts.rs

  • Оригинал Извода из матичне књиге рођених
  • Доказ о плаћеним трошковима пријемног испита у износу од 500,00 динара

У складу са одредбама Правилника о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања у први разред основне музичке школе у трајању од шест година, и то:
КЛАВИР – 20 ученика,
ХАРМОНИКА – 10 ученика,
ФЛАУТА – 16 ученика,
ВИОЛИНА – 20 ученика,
ВИОЛА – 2 ученика,
ВИОЛОНЧЕЛО – 5 ученика,
ТАМБУРА Е прим и ТАМБУРА А бас прим – 8 ученика и
ГИТАРА – 5 ученика;
КЛАРИНЕТ – 10 ученика,
САКСОФОН – 6 ученика и
ТРУБА – 7 ученика;
може да се упише ученик – млађи од девет,
УДАРАЉКЕ – 4 ученика, може да се упише ученик млађи од петнаест година.
и у трајању од четири године СОЛО ПЕВАЊЕ – старији од тринаест година женски гласови, а мушки старији од шеснаест година – 6 ученика.
У први разред за инструменте
КОНТРАБАС – 4 ученика.
У први разред основне музичке школе може да се упише и ученик старији него што је прописано ставом 1. овог члана, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.
У први разред основне музичке школе може да се упише и дете предшколског узраста, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Припрема ће бити дана 10. и 11. јуна 2020. године, а пријемни испит 12. јуна 2020. године (петак).

Врши се провера следећих способности:
слуха (кандидат пева две песме обрађене на часовима припреме)
ритма (кандидат репродукује задате ритмичке моделе)
музичке меморије (кандидат репродукује задате музичке мотиве)
опште психо-физичке способности.
Сваки кандидат се оцењује бодовима од 1 до 5 за сваку способност која се проверава, тако да максималан број бодова износи 20.

За проверу музичких способности припремити 2 дечје песмице: „Пекарчић“ и песмицу по слободном избору.

По завршетку пријемних испита, дана 16. јуна 2020. године (уторак) у 12 часова, биће формирана ранг листа и списак примљених кандидата у канцеларији административног радника.

Кандидати који имају способности, а нису примљени за жељени инструмент, примају се за алтернативни, ако су се за њега изјаснили код пријављивања.

Пријава за упис у музичку школу ПДФ документ