Пријемни испит и упис у Основну музичку школу

УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ “ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 2021.

Упис у 1. разред ОМШ је од 16-18. јуна 2021. године у периоду од 09-14 часова у згради Музичке школе, ул. Житна пијаца бр. 28
За упис је потребно донети:
– Извод из Матичне књиге рођених (може и фотокопија) и
– Пријава за упис у музичку школу (можете је скинути са сајта школе Пријава за упис у музичку школу ВОРД документ, или добити у школи)

Припреме за полагање пријемог испита OMШ

Распоред полагања пријемног испита за упис у ОМШ

УПИС У ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД – МУЗИЧКО ЗАБАВИШТЕ И ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ – ПДФ ДОКУМЕНТ

Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита за упис у ОМШ почиње од 01. марта и траје до 25. маја 2021. године сваког радног дана у времену од 9-14 часова у канцеларији рачуноводства (1. спрат) код административног радника или он-лајн преко сајта Музичке школе.

У складу са одредбама Правилника о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање

У први разред основне музичке школе у трајању од шест година, и то:

КЛАВИР – 16 ученика,
ХАРМОНИКА – 10 ученика,
ФЛАУТА – 9 ученика,
ВИОЛИНА – 16 ученика,
ВИОЛА – 4 ученика,
ВИОЛОНЧЕЛО – 3 ученика,
ТАМБУРА Е прим и ТАМБУРА А бас прим – 2 ученика и
ГИТАРА – 2 ученика;
КЛАРИНЕТ – 10 ученика,
САКСОФОН – 8 ученика и
ТРУБА – 8 ученика;
може да се упише ученик – млађи од девет,
УДАРАЉКЕ – 4 ученика, може да се упише ученик млађи од петнаест година.

и у трајању од четири године
СОЛО ПЕВАЊЕ – старији од тринаест година женски гласови, а мушки старији од шеснаест година – 4 ученика.
КОНТРАБАС – 4 ученика.

Пре полагања пријемног испита школа организује два часа припреме (26. и 27. маја 2021. године).

Потребна документација:

Преузети пријаву, попунити је и послати на адресу krancevic022@mts.rs

  • Доказ о плаћеним трошковима пријемног испита у износу од 500,00 динара

У први разред основне музичке школе може да се упише и ученик старији него што је прописано ставом 1. овог члана, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.
У први разред основне музичке школе може да се упише и дете предшколског узраста, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Пријемни испит

На пријемном испиту који ће се реализовати 28. и  29. маја 2021. године (петак и субота) за све инструменте.

Врши се провера следећих способности:
слуха (кандидат пева две песме обрађене на часовима припреме)
ритма (кандидат репродукује задате ритмичке моделе)
музичке меморије (кандидат репродукује задате музичке мотиве)
опште психо-физичке способности.
Сваки кандидат се оцењује бодовима од 1 до 5 за сваку способност која се проверава, тако да максималан број бодова износи 20.

За проверу музичких способности припремити 2 дечје песмице: „Пекарчић“ и песмицу по слободном избору.

Кандидати који имају способности, а на жељеном инструменту нема више места, примају се на алтернативни (алтернативан може бити САМО неки од инструмената код којих није попуњен број ученика), ако су се за њега изјаснили код пријављивања.

По завршетку пријемних испита, дана 14. јуна 2021. године (уторак) у 12 часова, биће формирана ранг листа и списак примљених кандидата у канцеларији административног радника.

Упис у 1. разред ОМШ је од 16-18. јуна 2021. године у периоду од 09-14 часова у згради Музичке школе, ул. Житна пијаца бр. 28 код административног радника (1. спрат). За упис је потребна следећа документација:

  1. Пријава за упис у музичку школу – можете је скинути овде Пријава за упис у музичку школу ВОРД документ
  2. Извод из матичне књиге рођених
  3. Уговор о донацији (добија се у школи)

*********************************************************************