Пријемни испит и упис у Основну музичку школу

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

у августовском року траје од 01. августа до 16. августа 2019. године сваког радног дана у времену од 9-12 часова у канцеларији рачуноводства (1.спрат) код административног радника.

Потребна документација:

  • Оригинал Извода из матичне књиге рођених
  • Доказ о плаћеним трошковима пријемног испита у износу од 500,00 динара

У први  разред основне музичке школе у трајању од шест година, и то:

ХАРМОНИКА – 4 ученика,

ВИОЛИНА – 4 ученика,

ВИОЛОНЧЕЛО – 2 ученика,

ТАМБУРА Е прим и ТАМБУРА А бас прим – 3 ученика

може да се упише ученик – млађи од девет,

у трајању од шест година

КЛАРИНЕТ – 4 ученика,

ТРУБА – 4 ученика;

  • ученик млађи од једанаест

и у трајању од четири године СОЛО ПЕВАЊЕ – старији од тринаест година женски гласови, а мушки старији од шеснаест година  – 2 ученика и КОНТРАБАС – ученик од 11 година и млађи – 4 ученика.

У први разред основне музичке школе може да се упише и ученик старији него што је прописано, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Пре полагања пријемног испита школа организује припреме 21. августа 2019. године (среда), а пријемни испит ће се реализовати 22. августа 2019. године (четвртак).

Врши се провера следећих способности:

  • слуха (кандидат пева две песме обрађене на часовима припреме)
  • ритма (кандидат репродукује задате ритмичке моделе)
  • музичке меморије (кандидат репродукује задате музичке мотиве)
  • опште психо-физичке способности.

Сваки кандидат се оцењује бодовима од 1 до 5 за сваку способност која се проверава, тако да  максималан број бодова износи 20.

По завршетку пријемних испита, дана 26. августа 2019. године (понедељак), вршиће се упис нових ученика у канцеларији административног радника у времену од 9-12 часова.

Кандидати који имају способности, а нису примљени за жељени инструмент, примају се за алтернативни (алтернативан може бити САМО неки од инструмената код којих није попуњен број ученика), ако су се за њега изјаснили код пријављивања.

НА ДАН УПИСА 26.08. ДОСТАВИТИ:

  1. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова
  2. Уверење о оствареном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи

РЕЗУЛТАТИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ОМШ СРЕДА 22. МАЈ 2019.

Пријава за упис у музичку школу ПДФ документ

САТНИЦА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ОМШ СУБОТА 8. ЈУН 2019.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, 2019. Резултати, 08. јун