О Нама

Петар Кранчевић

Петар Кранчевић је рођен 9. фебруара 1869. године у угледној панчевачкој трговачкој породици. Од малена се припремао и школовао да наследи и води очев посао. После завршена два разреда реалне гимназије у Панчеву 1884. године одлази у Грац да студира на трговачкој академији. За музику га је заинтересовао стриц Драгомир Кранчевић, један од првих српских виртуоза на виолини и концертни мајстор у будимпештанској опери. Љубав према музици је временом све више расла, тако да је Петар за време студирања почео да узима и приватне часове певања. Музички је свакако био надарен о чему сведочи и позив да пева у опери у Фрајбургу у Немачкој. Млади Кранчевић је одбио ову понуду и вратио се у Панчево где му је отац отворио галантеријску радњу.

Музика му је временом постала преокупација, све мање се интересовао за трговачке послове те је убрзо напустио посао трговца и у потпуности се посветио музици. Године 1904. долази у Сремску Митровицу, где су настале његове најбоље композиције на подручју хорске музике. Био је  изабран за хоровођу Српског црквеног певачког друштва, једног од најстаријих у Срему, основаног 1865. године.

Под руководством Петра Кранчевића певачко друштво је освојило неколико значајних награда које су имале огроман значај за даљу музичку афирмацију самог диригента, хориста, па и за музичку културу читавог Срема.

Поред тога што је био хоровођа, диригент и композитор, Кранчевић се бавио и педагошким радом. Неко време, ђацима Митровачке Гимназије је предавао теорију певања и хорско певање, док је децу имућнијих митровчана подучавао свирању клавира.

У току своје пeтнаестогодишње активности у Митровици написао је своје најпознатије композиције од којих је већина нестала у вихору рата Првог светског рата. Умро је 26. фебруара 1919. године. Иза себе је оставио значајну заоставштину.

О школи

Оснивању музичке школе „Петар Кранчевић“ претходио је десетогодишњи музички течај – у периоду од 1952 – 1962 године. Сваке године течај је окупљао око 80 ученика који су радили по програму ниже музичке школе за клавир и виолину. 01. новембра 1962. године основана је и почела је са радом Основна музичка школа „Петар Кранчевић“. Школа је узела име хоровође и композитора, у знак признања његовом раду. Евoлуциjoм васпитнo – oбразoвнoг прoцeса и улoгe прoфeсиoналнoг нoсиoца културнo – jавнoг живoта Града, прeрасла је у водећу васпитно – образовну устанoву овог типа на подручју Срема.

Данас, након педесет година обавља васпитно-образовну делатност предшколског, основног и средњег музичког образовања и васпитања на четрнаест заступљених инструмената (клавир, хармоника, виолина, виола, виолончело, контрабас, тамбура, гитара, флаута, кларинет, саксофон, труба, соло певање и удараљке) као и на два изборна одсека, народне и џез музике. Ученици основног образовања, који искажу интересовање за даље музичко напредовање, своју шансу траже на два одсека средње школе: вокално–инструменталном (образовни профил – музички извођач–класичне музике и образовни профил – музички извођач–традиционално певање и традиционално свирање) и теоретском (образовни профил – музички сарадник).

Поред примарног васпитно – образовног процеса, сваком новом школском годином Музичка школа „Петар Кранчевић“ граду пружа преко 100 концертних дешавања у оквиру едукације ученика културно јавном делатношћу као и кроз сарадњу са органима локалне самоуправе (за њихове потребе) и другим културним институцијама у граду, Покрајини и Републици.

Данас Музичка школа равноправно парира сличним институцијама у већим центрима Републике по квалитету и броју манифестација културног карактера које на своју иницијативу а уз подршку града Сремска Митровица, Покрајине и Републике сама организује.

Снага

Снага наше школе је квалитетан професорски кадар и високо професионални однос према раду.

Снага наше Школе је подмладак у ПРЕДШКОЛСКОМ МУЗИЧКОМ ЗАБАВИШТУ (ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД) које је основано са циљем да се најмлађи чланови друштва упознају са музиком и светом звука који их окружује, да оплемењују своју дечју машту и креативно се развијају кроз музику, игру и дружење ….. Циљ је да најмлађи упознају основне музичке појмове и вештине кроз песму, игру, бројалице и музичке приче. Овде учимо децу да воле музику и помажемо им да стекну основну музичку културу, а уједно их и припремамо за (евентуални) упис у основну музичку школу. У припремни разред могу се уписати деца која имају 6, 7 или 8 година. Рад са децом одвија се у групама, које се формирају према годишту деце, тако да полазници буду у групи са својим вршњацима. Настава се одвија два пута недељно, а час траје 45 минута.

Снага наше Школе је развијање способности свирања на музичком инструменту међу готово 400 ученика ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ који стичу прва знања и усвајају основне вештине свирања на жичаним, дувачким или инструментима са диркама, односно певања, сврстаним у 6 одсека:

ГУДАЧКИ ОДСЕК (виолина, виола, виолончело и контрабас),

ДУВАЧКИ ОДСЕК (флаута, кларинет, саксофон и труба; придодате су и удараљке),

КЛАВИРСКИ ОДСЕК,

ТРЗАЧКИ ОДСЕК (гитара, тамбура),

ОДСЕК СОЛО ПЕВАЊА, и

ОДСЕК ХАРМОНИКЕ.

Снага наше Школе је у стварању будућих професионалих музичара – солиста, камерних или оркестарских музичара – сада ученика четворогодишње СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ који се образују у оквиру два образовна профила:

МУЗИЧИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

МУЗИЧКИ САРАДНИК

Снага наше Школе је у постојању и заступљености већег броја инструмената симфонијског оркестра у оквиру наставе. Разноврсност инструмената који могу бити изучавани на нивоу основне или средње музичке школе, даје нам нову снагу – снагу развијања осећаја уметничке припадности кроз различите облике заједничког музицирања:

Гудачки оркестар основне школе

Хор основне школе

ЖЕНСКИ ХОР средње школе

МЕШОВИТИ ХОР средње школе

Оркестар хармоника основне школе

Дувачки оркестар основне школе

Тамбурашки оркестар школе

Снага наше Школе је у неговању пријатељских односа са свим музичким школама у Србији и земљама из окружења.

О значају Школе говоре и друштвена признања:

  • 1983. г. награда „Душан Вукасoвић – Диoгeн”- Сабoр прoсвeтних радника
  • 1989. г. „“Нoвeмбарска награда” – Oпштина Срeмска Митрoвица
  • 2000. г. „“Свeтoсавска пoвeља”- Oпштина Срeмска Митрoвица
  • 2002. г. „Искра културe”- Пoкраjински сeкрeтариjат за oбразoвањe и културу
  • 2007. г. „Светосавска повеља“ – Општина Сремска Митровица
  • 2007. г. награда за допринос култури и уметности за 2006/2007 годину – Покрајински секретаријат за образовање и културу,
  • 2011. г. награда Покрајинске владе „др Ђорђе Натошевић“ – за постигнуте резултате у протекле две године,

као и велики број награда солиста, оркестара и хора школе, као и многобројних награда ученика Средње музичке школе из области стручних и општеобразовних предмета, освојених на многобројним такмичењима у земљи и иностранству.