Нове мере организације рада школе

Платформа Министарства просвете за наставу на даљину:

https://rasporednastave.gov.rs/

РТС Планета: https://rtsplaneta.rs/video/list/category/516/


ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020_2021. годину

Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020-2021. годину

Табеларни преглед календара за СШ 2020-2021


На основу упуства Министарства просвете које је стигло 27.11.2020. године, Педагошки колегијум Музичке школе „Петар Кранчевић“ је истог дана разматрао упутства за Основну и Средњу школу и донео следеће препоруке и закључке

Допис директорима ОШ

Нове мере за организацију рада школа

Упутство за организацију рада средњих школа

Остваривање образовно васпитног рада у ОМШ

Почев од понедељка 30. новембра па до краја полугодишта 18. децембра

Ученици првог и другог разреда ОМШ имају непосредан образовно-васпитни рад према моделу који је направљен на почетку школске године. У нашем случају то се може односити на сву децу која имају до 10 година, одн. која иду у ниже разреде у својим основним школама.

Ово се односи само на индивидуалну наставу.

Групна настава иде онлајн (солфеђо, теорија музике, хор и оркестар).

Уколико се најмлађи ученици одн. њихови родитељи изјасне да желе да иду на онјалн наставу, онда ће их наставници убацити у распоред онлајн наставе.

Уколико се наставници индивидуалне наставе разболе, не осећају се добро, или су били у контакту за болесним особама могу прећи са свом децом на онлајн наставу, уз обавезу да о томе обавесте руководиоца свог већа, помоћника директора, или директора.

Ученици виших разреда ОМШ (од 3-6. разреда) старији од 10 година прелазе на онлајн наставу.

Ученици соло певања прелазе на онлајн наставу пошто су сви старији од 10 година.

Радите по вашем распореду који направите са ученицима и њиховим родитељима/старатељима, на начине и платформе које сте користили на пролеће у претходној школској године и редовно уписујете у Ес-дневник.

Остваривање образовно васпитног рада у СМШ

Сви ученици средње школе прелазе на онлајн наставу. Ово се односи на разредну, групну и индивидуалну наставу.

Оцењивање

Наставници прате, вреднују развој, напредовање и ангажовање ученика, односно оцењују ученике током онлајн наставе. Користи се формативно и сумативно оцењивање.

Ученици могу имати и мањи број оцена од предвиђеног броја приликом закључивања оцена.

Закључне оцене морају бити јавно образложене сваком ученику.

Уколико ученици нису задовољни закључном оценом имају право да је поправе или онјалн како се ви договорите са њима, или уживо у школи.

За поправак оцена одредили смо термине доласка у школу од 10-18. децембра 2020.

Писмени задаци који су по плану и програму у средњој школи могу да се одраде онлајн, а уколико је то немогуће одрадити онда да се пребаце за друго полугодиште.

За музичке школе је дата могућност ученицима који немају инструмент, или нису у могућности да вежбају код куће да могу да вежбају у Музичкој школи.

Остало

Смотре које нису одржане требало би да се реализују до краја полугодишта.

Све смотре ће бити одржане у сали Музичке школе по утврђеном распореду.

Радиће се само у матичној згради, тако да наставници који раде у средњој школи када желе да организују поправак оцена уживо треба да се јаве помоћнику директора или руководицу већа да им обезбедимо учионице, одн. адекватне услове.

Радно време у згради матичне школе радним данима биће од 08-16 часова.

Суботом од 08-13 часова.

Пошто нема никаквих концерата, нити  манифестација Педагошки колегијум има предлог да направимо 2 преслушавања ученика које планирате да водите на неко од такмичења у току другог полугодишта. Овде пре свега мислимо на Фестивал ЗМБШС и Републичка такмичења.

Прво преслушавање би било у среду 16. 12. 2020. за ученике ОМШ (од 3-6. разреда), а друго у четвртак 17.12.2020. за ученике СМШ. Довољно је да се ученици представе са само једном изабраном композицијом пред наставницима који ће тог дана бити у школи. Оба преслушавања ће бити организована у преподневним часовима у сали Музичке школе. На овај начин им омогућавамо бар један јавни наступ у овом периоду.

Одељенска већа и Већа класа биће одржана 21. 12. 2020. За њихову организацију задужени су руководиоци већа и могу бити организовани у школи (уколико веће има мањи број чланова), или онлајн.

Подела књижица је од 23-25. децембра.