Одлукa о додели уговора о јавној набавци ЈНМВ бр. 2/20, за набавку радова „Радови на инвестиционом одржавању крова објекта школе“

Извештај о стручној оцени понуда   страна 2

Уговор

Обавештење о закљученом уговору

 

Здравствене препоруке које установе примењују ради спречавања ширења инфекција

Допис Министарства просвете директорима предшколских установа, основних и средњих школа

Измена Школског календара

Распоред часова Средње музичке школе

Ванредни ученици