Обавезна документација за пријаву пријемног испита за средњу музичку школу

За пријаву пријемног испита за средњу музичку школу обавезна документација је:

I   Пријава за полагање пријемног испита (можете преузети у секретаријату школе или га можете преузети овде:

Пријава-за-полагање-пријемног-испита-за-упис-у-средњу-музичку-школу – WORD ДОКУМЕНТ

Пријава-за-полагање-пријемног-испита-за-упис-у-средњу-музичку-школу – PDF ДОКУМЕНТ

II    Доказ о уплати трошкова пријемног испита у износу од 1.500,00 динара.

Накнадно, по завршетку Основне школе и Основне музичке школе треба доставити:

III   Из основне школе:

  1. Сведочанство о завршеном V разреду основне школе
  2. Сведочанство о завршеном VI разреду основне школе
  3. Сведочанство о завршеном VII разреду основне школе
  4. Потврда да похађа VIII разред основне школе
  5. Шифра ученика (издаје се потврдом у основној школи)

IV   Из музичке школе:

  1. Сведочанства другог циклуса
  2. Потврда из основне музичке школе да је уписан у завршни разред основне музичке школе

V   Извод из матичне књиге рођених

СВИ ДОКУМЕНТИ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЕРЕНЕ КОПИЈЕ

КАНДИДАТ КОЈИ НЕ ПОДНЕСЕ НАВЕДЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НЕ МОЖЕ ПРИСТУПИТИ ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ