Домаћи композитори

Domaći skladatelji – TwinSpace

S obzirom na širinu pojma kulture u našem projektu se zadržavamo na temama: muzika, domaći kompozitori, izvođenje kompozicija i likovna izložba. Projekat se održava u OGŠ Kontesa Dora, Našice, (Hrvatska ) i u Muzičkoj školi „Petar Krančević“ u Sremskoj Mitrovici (Srbija) u školskoj godini 2020/2021. Kroz projekat upoznajemo učenike sa bogatom literaturom domaćih kompozicija pisanih za klavir, harmoniku, tamburu i druge instrumente. Učenici, kroz svoju pripremu, vežbanje, izvođenje na koncertu i slušanjem koncerta/partnera u projektu, upoznaju kompozicije različitih kompozitora iz dve države: Republike Hrvatske i Republike Srbije. Učenici zajedno sa nastavnicima pripremaju Padlet i u holu škole predstavljaju prigodnu izložbu radova na temu projekta – Domaći kompozitori. U sigurnom virtualnom okruženju kao što je TwinSpace, učenici mogu da se međusobno upoznaju, razviju nova prijateljstva i da razmenjuju informacije i iskustva, istovremeno usvajajući komunikacijske veštine IKT-a.

С обзиром на ширину појма културе у нашем пројекту се задржавамо на темама: музика, домаћи композитори, извођење композиција и ликовна изложба. Пројекат се одржава у ОГШ Контеса Дора, Нашице, (Хрватска ) и у Музичкој школи „Петар Кранчевић“ у Сремској Митровици (Србија) у школској години 2020/2021. Кроз пројекат упознајемо ученике са богатом литературом домаћих композиција писаних за клавир, хармонику, тамбуру и друге инструменте. Ученици, кроз своју припрему, вежбање, извођење на концерту и слушањем концерта/партнера у пројекту, упознају композиције различитих композитора из две државе: Републике Хрватске и Републике Србије. Ученици заједно са наставницима припремају Падлет и у холу школе представљају пригодну изложбу радова на тему пројекта – Домаћи композитори. У сигурном виртуалном окружењу као што је TwinSpace, ученици могу да се међусобно упознају, развију нова пријатељства и да размењују информације и искуства, истовремено усвајајући комуникацијске вештине ИКТ-а.

Kroz projekat učenici razvijaju svoju kreativnost i upoznju važnost međusobne saradnje. Uče da dele tradiciju i znanje o kulturnoj baštini dva naroda pomoću različitih aktivnosti koje unapređuju veštine sviranja, slušanja i praćenja različite literature. Čuvaju vrednost napisanih kompozicija domaćih kompozitora i javno ih izvode. Učenici imaju priliku da se upoznaju sa različitostima kultura, da razvijaju pozitivne vrednosti i stavove, uključujući predanost prema vrednostima i poštovanju drugih. Kroz projekat učenici se motivišu na rad, kod njih se gradi i razvija koncertni bonton, unapređuje znanje o muzičkim  razdobljima. Na taj se način povećava svest dece i mladih o dobrobitima muzike, a ujedno se podstiču na muzičko obrazovanje.

Кроз пројекат ученици развијају своју креативност и упозњу важност међусобне сарадње. Уче да деле традицију и знање о културној баштини два народа помоћу различитих активности које унапређују вештине свирања, слушања и праћења различите литературе. Чувају вредност написаних композиција домаћих композитора и јавно их изводе. Ученици имају прилику да се упознају са различитостима култура, да развијају позитивне вредности и ставове, укључујући преданост према вредностима и поштовању других. Кроз пројекат ученици се мотивишу на рад, код њих се гради и развија концертни бонтон, унапређује знање о музичким  раздобљима. На тај се начин повећава свест деце и младих о добробитима музике, а уједно се подстичу на музичко образовање.

U prvom delu projekta učenici partnerske škole OGŠ Kontesa Dora iz Našica pripremaju i biraju notni materijal, uvežbavaju kompozicije domaćih kompozitora koje izvode na virtualnom koncertu. Učenici zajedno sa nastavnicima osmišljavaju prave prigodnu izložbu u školi i Padlet o domaćim kompozitorima.

 

У првом делу пројекта ученици партнерске школе ОГШ Контеса Дора из Нашица припремају и бирају нотни материјал, увежбавају композиције домаћих композитора које изводе на виртуалном концерту.

Ученици заједно са наставницима осмишљавају праве пригодну изложбу у школи и Падлет о домаћим композиторима.

U drugom delu projekta učenici MŠ Petar Krančević iz Sremske Mitrovice osmišljavaju i pripremaju izložbu domaćih kompozitora, te prigodan koncert virtualnim putem koji prate učenici i nastavnici iz Hrvatske.

У другом делу пројекта ученици МШ Петар Кранчевић из Сремске Митровице осмишљавају и припремају изложбу домаћих композитора.

А, затим и пригодан концерт виртуалним путем који прате ученици и наставници из Хрватске.

Koncert domaćih kompozitora – nastupaju učenici i profesori MŠ Petar Krančević – online koncert na youtube kanalu Muzičke škole mskrancevic u petak 26.03.2021. u 19:00 časova.

Концерт домаћих композитора – наступају ученици и професори МШ Петар Кранчевић -online концерт на youtube каналу Музичке школе mskrancevic у петак 26.03.2021. у 19:00 часова.

Učenici Srednje škole „Petar Krančević“ pripremaju se za majski koncert u okviru projekta „Domaći skladatelji“. Uz dirigentkinju prof. Jovanku Ivanić, sremskomitrovački srednjoškolci vredno rade na pripremi kompozicija Petra Konjovića, Ljubomira Bošnjakovića i tradicionalnih pesama Srbije. Snimili smo pesmu „Zaspo Janko“ u aranžmanu Dušana Pokrajčića i Pesme iz Vojvodine Ljubomira Bošnjaković.

Ученици Средње школе „Петар Кранчевић“ припремају се за мајски концерт у оквиру пројекта „Домаћи композитори“. Уз диригенткињу проф. Јованку Иванић, сремскомитровачки средњошколци вредно раде на припреми композиција Петра Коњовића, Љубомира Бошњаковића и традиционалних песама Србије. Снимили смо песму „Заспо Јанко“ у аранжману Душана Покрајчића и Песме из Војводине Љубомира Бошњаковић.

U sredu 26.5. u Biblioteci „Gligorije Vozarović” održana je radionica „PESMA MOŽE SVE”, posvećena Danu Dečjeg odeljenja, 64. rođendan. Na radionici je pesma „Tajne”, pisca Slobodana Stanišića recitovana, pevana i slikana. Učestvovali su učenici četvrtih razreda svih mitrovačkih osnovnih škola, učenici ŠOSO „Radivoj Popović” i učenici MŠ „Petar Krančević”.
Najbolji kompozitori su:
PRVO MESTO Dunja Podgorica
DRUGO MESTO Lav Jovanović i Valentina Kesić
TREĆE MESTO Nevena Božić, učenici MŠ „Petar Krančević”.
Žiri koji je pratio takmičare su Slađana Milenković za recitatore, Mirjana Marković za pisce, Ivana Rašić Vac za slikare i Danijela Hornjak za kompozitore. Radionicu je ulepšao hor MŠ „Petar Krančević”, koji vodi nastavnica Isidora Skuratović. Na radionici su učestvovali učenici Muzičke škole koji komponuju u okviru sekcije „Mladi kompozitori” koju vodi medijatekarka, Biljana Mitrović u saradnji sa nastavnicima: Branka Panić (harmonika), Mirjana Milaković (harmonika), Cecilija Tomkić (klavir) i Marija Isailović (solfeđo).

У среду 26.5. у Библиотеци „Глигорије Возаровић” одржана је радионица „ПЕСМА МОЖЕ СВЕ”, посвећена Дану Дечјег одељења, 64. рођендан. На радионици је песма „Тајне”, писца Слободана Станишића рецитована, певана и сликана. Учествовали су ученици четвртих разреда свих митровачких основних школа, ученици ШОСО „Радивој Поповић” и ученици МШ „Петар Кранчевић”.
Најбољи композитори су:
ПРВО МЕСТО Дуња Подгорица
ДРУГО МЕСТО Лав Јовановић и Валентина Кесић
ТРЕЋЕ МЕСТО Невена Божић, ученици МШ „Петар Кранчевић”.
Жири који је пратио такмичаре су Слађана Миленковић за рецитаторе, Мирјана Марковић за писце, Ивана Рашић Вац за сликаре и Данијела Хорњак за композиторе. Радионицу је улепшао хор МШ „Петар Кранчевић”, који води наставница Исидора Скуратовић. На радионици су учествовали ученици Музичке школе који компонују у оквиру секције „Млади композитори” коју води медијатекарка, Биљана Митровић у сарадњи са наставницима: Бранка Панић (хармоника), Мирјана Милаковић (хармоника), Цецилија Томкић (клавир) и Марија Исаиловић (солфеђо).

IZLOŽBA LITERATURE DOMAĆIH KOMPOZITORA
Muzička biblioteka često pravi izložbe u saradnji sa nastavnicima, a radi upoznavanja učenika sa fondom biblioteke (nototeke/medijateke).
U saradnji sa klavirskim odsekom predstavljena su dela domaćih kompozitora: Marko Tajčević, Jela Kršić, Dušica Šišmanović, Milivoj Ivanović, Konstantin Babić, Kornelije Stanković, Radomir Janković, Miloje Milojević, Miroslav Miletić, Dušan Stular, Stanislava Gajić, Aleksandra Stepanović, LJubomir Nikolić… Učenici su posetili izložbu pojedinačno i u manjim grupama zbog epidemiološke situacije. Odziv je bio za pohvalu. Literatura je korišćena za učenje i pripremu za izvođenje odabranih dela na koncertu.
Medijatekarka/nototekarka – Biljana Mitrović

ИЗЛОЖБА ЛИТЕРАТУРЕ ДОМАЋИХ КОМПОЗИТОРА

Музичка библиотека често прави изложбе у сарадњи са наставницима, а ради упознавања ученика са фондом библиотеке (нототеке/медијатеке).  У сарадњи са клавирским одсеком представљена су дела домаћих композитора: Марко Тајчевић, Јела Кршић, Душица Шишмановић, Миливој Ивановић, Константин Бабић, Корнелије Станковић, Радомир Јанковић, Милоје Милојевић, Мирослав Милетић, Душан Стулар, Станислава Гајић, Александра Степановић, Љубомир Николић… Ученици су посетили изложбу појединачно и у мањим групама због епидемиолошке ситуације. Одзив је био за похвалу. Литература  је коришћена за учење и припрему за извођење одабраних дела на концерту.

Медијатекарка/нототекарка – Биљана Митровић


Proslava završetka projekta: postavlja se izložba u školi i/ili za roditelje putem videokonferencije kako bi zajedno proslavili završetak projekta. Projekat se promoviše preko medija.

Прослава завршетка пројекта: поставља се изложба у школи и/или за родитеље путем видеоконференције како би заједно прославили завршетак пројекта. Пројекат се промовише преко медија.