7. Фестивал пијанизма

20 – 23. мај 2021. године

под покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине и Града Сремска Митровица

Више информација на страни – 7. Фестивал пијанизма / Više informacija na strani – 7. Festival pijanizma

Ноте морамо сложити у линијски систем и вратити хармонију свакодневици, живот прелити у музику! Музиком упознати себе и освојити пространства света!

Чекамо Вас са радошћу у граду пијанизма у периоду од 20. до 23. маја 2021. Године, на Фестивалу који ће се одржати уз поштовање свих прописаних мера здравствене заштите!

Добродошли!

Жири

7. Festival pijanizma

20 – 23. maj 2021. godine

pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine i Grada Sremska Mitrovica

Note moramo složiti u linijski sistem i vratiti harmoniju svakodnevici, život preliti u muziku! Muzikom upoznati sebe i osvojiti prostranstva sveta!

Čekamo Vas sa radošću u gradu pijanizma u periodu od 20. do 23. maja 2021. godine, na Festivalu koji će se održati uz poštovanje svih propisanih mera zdravstvene zaštite!

Dobrodošli!

Žiri

FP7 Pravilnik sa propozicijama 2021 – pdf / ФП7 Правилник са пропозицијама 2021 – пдф

Више информација на страни – 7. Фестивал пијанизма / Više informacija na strani – 7. Festival pijanizma