5. Фестивал пијанизма 10 – 13. мај 2018. године

5. фестивал пијанизма одржан је од 10. до 13. маја 2018. године у организацији Музичке школе „Петар Кранчевић“ и Уметничког удружења Кранчевић, а под покровитељством Покрајинског секретаријата за културу и Града Сремска Митровица.

Директор Фестивала је Милда Кузминац, професор клавира, а уметнички директор мр Душанка Гавриловић, професор клавира. Захваљујући њиховом ентузијазму и посвећености остварен је један изузетно значајан пројекат.

Фестивал је отворен 10. маја концертом изузетног пијанисте, мр Арсена Чаркића а на програму су била дела Баха, Бетовена и Листа.

Током фестивалских дана наступило је преко 120 учесника из 30 школа и установа, као и градова из Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Бугарске и Црне Горе. Кандидати су се такмичили у дисциплинама клавир соло, клавирски дуо и упоредни клавир, а категорије су обухватале годишта ученика од 1999. до 2011.

Наступе такмичара оцењивао је стручни жири састављен од цењених пијаниста и клавирских педагога:

 • Драгомир Братић, професор клавира у МШ „Даворин Јенко“, Београд и директор Републичког такмичења ученика музичких и балетских школа Србије;
 • Арсен Чаркић, концертни пијаниста и доцент на катедри Музичког одсјека бањалучке Академије умјетности;
 • Хелена Давидовић, професор клавира у МШ „Михаило Вукдраговић“, Шабац.

Лауреати 5. Фестивала пијанизма:           

 • Милица Михаиловић, дисциплина клавир соло, категорије беби-VII, класа Драгомир Братић, МШ „Даворин Јенко“, Београд;
 • Растко Павловић, дисциплина клавир соло, категорије VIII-XI, класа Снежана Милосављевић, МШ „Мокрањац“, Београд;
 • Ема Топалбеговић и Сара Гризић, дисциплина клавирски дуо, класа Лејла Алајбеговић-Шећеровић и Џана Сарајлић, ОМШ Нови Травник, Босна и Херцеговина.

Најуспешнији педагог Фестивала је професорка клавира Снежана Милосављевић, МШ „Мокрањац“, Београд.

На 5. Фестивалу пијанизма учествовало је и 26 ученика школе домаћина и освојило значајне награде:

 • Михајло Црнојакић, I награда, класа мр Душанка Гавриловић
 • Никола Живковић, I награда, класа мр Душанка Гавриловић
 • Марија Ана Кузминац, I награда, класа мр Душанка Гавриловић
 • Ленка Алимпић, I награда, класа мр Душанка Гавриловић
 • Сара Гавриловић, I награда, класа мр Душанка Гавриловић
 • Марија Тодоровић, II награда, класа мр Душанка Гавриловић
 • Анђела Томић, I награда, класа мр Душанка Гавриловић
 • Исидора Живановић, II награда, класа мр Душанка Гавриловић
 • Луна Баленовић, I награда, класа Милда Кузминац
 • Тамара Миловановић, I награда, класа Милда Кузминац
 • Катарина Влаовић, I награда, класа Милда Кузминац
 • Наташа Илић, II награда, класа Милда Кузминац
 • Уна Недимовић, I награда, класа Нина Ботић
 • Анђелија Симић, I награда, класа Нина Ботић
 • Николина Бјелић, II награда, класа Нина Ботић
 • Елена Ђорђевић, I награда, класа Јелена Јовановић
 • Катарина Токић, II награда, класа Јелена Јовановић
 • Нина Ракић, III награда, класа Јелена Лазић
 • Ања Лешчук, I награда, класа Јелена Лазић
 • Ана Ђорђевић, II награда, класа Сања Ћалдовић
 • Јелена Богићевић, I награда, класа Милица Миљанић
 • Дуња Станковић, II награда, класа Милица Миљанић
 • Марко Јовановић, III награда, класа Милица Миљанић
 • Михајло Цвијетић, I награда, класа Сандра Николић
 • Веселин Ђурковић, I награда, класа Сандра Николић
 • Лука Стаматовић, I награда, класа Сандра Николић.

Током фестивалских дана организовани су, осим такмичарског дела, и други садржаји: радионице ученика СМШ под руководством професорке Тамаре Радишевић „Учење без учења о клавирској музици“ као и радионица „Piano puzzle“ коју је водио клавирштимер Бојан Бабић са ученицима СМШ. У сарадњи са Градом организовани су туристички обиласци Града и знаменитости, а дипломе учесницима су додељиване на свечани начин.

6. ФЕСТИВАЛ ПИЈАНИЗМА ОДРЖАЋЕ СЕ У МАЈУ 2019. ГОДИНЕ!!! ДОБРОДОШЛИ!!!

///////

5. festival pijanizma održan je od 10. do 13. maja 2018. godine u organizaciji Muzičke škole „Petar Krančević“ i Umetničkog udruženja Krančević, a pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i Grada Sremska Mitrovica.

Direktor Festivala je Milda Kuzminac, profesor klavira, a umetnički direktor mr Dušanka Gavrilović, profesor klavira. Zahvaljujući njihovom entuzijazmu i posvećenosti ostvaren je jedan izuzetno značajan projekat.

Festival je otvoren 10. maja koncertom izuzetnog pijaniste, mr Arsena Čarkića a na programu su bila dela Baha, Betovena i Lista.

Tokom festivalskih dana nastupilo je preko 120 učesnika iz 30 škola i ustanova, kao i gradova iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske i Crne Gore. Kandidati su se takmičili u disciplinama klavir solo, klavirski duo i uporedni klavir, a kategorije su obuhvatale godišta učenika od 1999. do 2011.

Nastupe takmičara ocenjivao je stručni žiri sastavljen od cenjenih pijanista i klavirskih pedagoga:

 • Dragomir Bratić, profesor klavira u MŠ „Davorin Jenko“, Beograd i direktor Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije;
 • Arsen Čarkić, koncertni pijanista i docent na katedri Muzičkog odsjeka banjalučke Akademije umjetnosti;
 • Helena Davidović, profesor klavira u MŠ „Mihailo Vukdragović“, Šabac.

Laureati 5. Festivala pijanizma:           

 • Milica Mihailović, disciplina klavir solo, kategorije bebi-VII, klasa Dragomir Bratić, MŠ „Davorin Jenko“, Beograd;
 • Rastko Pavlović, disciplina klavir solo, kategorije VIII-XI, klasa Snežana Milosavljević, MŠ „Mokranjac“, Beograd;
 • Ema Topalbegović i Sara Grizić, disciplina klavirski duo, klasa Lejla Alajbegović-Šećerović i Džana Sarajlić, OMŠ Novi Travnik, Bosna i Hercegovina.

Najuspešniji pedagog Festivala je profesorka klavira Snežana Milosavljević, MŠ „Mokranjac“, Beograd.

Na 5. Festivalu pijanizma učestvovalo je i 26 učenika škole domaćina i osvojilo značajne nagrade:

 • Mihajlo Crnojakić, I nagrada, klasa mr Dušanka Gavrilović
 • Nikola Živković, I nagrada, klasa mr Dušanka Gavrilović
 • Marija Ana Kuzminac, I nagrada, klasa mr Dušanka Gavrilović
 • Lenka Alimpić, I nagrada, klasa mr Dušanka Gavrilović
 • Sara Gavrilović, I nagrada, klasa mr Dušanka Gavrilović
 • Marija Todorović, II nagrada, klasa mr Dušanka Gavrilović
 • Anđela Tomić, I nagrada, klasa mr Dušanka Gavrilović
 • Isidora Živanović, II nagrada, klasa mr Dušanka Gavrilović
 • Luna Balenović, I nagrada, klasa Milda Kuzminac
 • Tamara Milovanović, I nagrada, klasa Milda Kuzminac
 • Katarina Vlaović, I nagrada, klasa Milda Kuzminac
 • Nataša Ilić, II nagrada, klasa Milda Kuzminac
 • Una Nedimović, I nagrada, klasa Nina Botić
 • Anđelija Simić, I nagrada, klasa Nina Botić
 • Nikolina Bjelić, II nagrada, klasa Nina Botić
 • Elena Đorđević, I nagrada, klasa Jelena Jovanović
 • Katarina Tokić, II nagrada, klasa Jelena Jovanović
 • Nina Rakić, III nagrada, klasa Jelena Lazić
 • Anja Leščuk, I nagrada, klasa Jelena Lazić
 • Ana Đorđević, II nagrada, klasa Sanja Ćaldović
 • Jelena Bogićević, I nagrada, klasa Milica Miljanić
 • Dunja Stanković, II nagrada, klasa Milica Miljanić
 • Marko Jovanović, III nagrada, klasa Milica Miljanić
 • Mihajlo Cvijetić, I nagrada, klasa Sandra Nikolić
 • Veselin Đurković, I nagrada, klasa Sandra Nikolić
 • Luka Stamatović, I nagrada, klasa Sandra Nikolić.

Tokom festivalskih dana organizovani su, osim takmičarskog dela, i drugi sadržaji: radionice učenika SMŠ pod rukovodstvom profesorke Tamare Radišević „Učenje bez učenja o klavirskoj muzici“ kao i radionica „Piano puzzle“ koju je vodio klavirštimer Bojan Babić sa učenicima SMŠ. U saradnji sa Gradom organizovani su turistički obilasci Grada i znamenitosti, a diplome učesnicima su dodeljivane na svečani način.

6. FESTIVAL PIJANIZMA ODRŽAĆE SE U MAJU 2019. GODINE!!! DOBRODOŠLI!!!

///////

РЕЗУЛТАТИ / REZULTATI /

БЕБИ КАТЕГОРИЈА РЕЗУЛТАТИ / BEBI KATEGORIJA REZULTATI /

I КАТЕГОРИЈА РЕЗУЛТАТИ / I KATEGORIJA REZULTATI /

II КАТЕГОРИЈА РЕЗУЛТАТИ / II KATEGORIJA REZULTATI /

III КАТЕГОРИЈА РЕЗУЛТАТИ / III KATEGORIJA REZULTATI /

IV КАТЕГОРИЈА РЕЗУЛТАТИ / IV KATEGORIJA REZULTATI /

V КАТЕГОРИЈА РЕЗУЛТАТИ / V KATEGORIJA REZULTATI /

VI КАТЕГОРИЈА РЕЗУЛТАТИ / VI KATEGORIJA REZULTATI /

VII КАТЕГОРИЈА РЕЗУЛТАТИ / VII KATEGORIJA REZULTATI /

VIII КАТЕГОРИЈА РЕЗУЛТАТИ / VIII KATEGORIJA REZULTATI /

IX КАТЕГОРИЈА РЕЗУЛТАТИ / IX KATEGORIJA REZULTATI /

X КАТЕГОРИЈА РЕЗУЛТАТИ / X KATEGORIJA REZULTATI /

XI КАТЕГОРИЈА РЕЗУЛТАТИ / XI KATEGORIJA REZULTATI /

РЕЗУЛТАТИ ДУО / REZULTATI DUO /

РЕЗУЛТАТИ ВИО И ТО / REZULTATI VIO I TO /

Распоред наступа такмичара на Фестивалу пијанизма / Raspored nastupa takmičara na Festivalu pijanizma /

Преузмите – ПЕТАК, 11.мај, редослед наступа такмичара / Preuzmite – PETAK, 11.maj, redosled nastupa takmičara /

Преузмите – СУБОТА, 12.мај, редослед наступа такмичара / Preuzmite – SUBOTA, 12.maj, redosled nastupa takmičara /

Преузмите – НЕДЕЉА, 13.мај, редослед наступа талмичара / Preuzmite – NEDELJA, 13.maj, redosled nastupa talmičara /

ФП5 – Генерална сатница / FP5 – Generalna satnica /

Уметничко удружење Кранчевић у сарадњи са  Музичком школом “Петар Кранчевић”  Сремска Митровица организује од 10. до 13. маја 2018. године 5. Фестивал пијанизма у Сремској Митровици./Umetničko udruženje Krančević u saradnji sa  Muzičkom školom “Petar Krančević”  Sremska Mitrovica organizuje od 10. do 13. maja 2018. godine 5. Festival pijanizma u Sremskoj Mitrovici./

Музичка школа „Петар Кранчевић“ и Уметничко удружење Кранчевић организују 5. Фестивал пијанизма у периоду од 10. до 13. маја 2018. године. Ово је традиционална музичка манифестација и одржава се под покровитељством Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама као и Града Сремска Митровица, Градске управе за образовање, културу, спорт и омладину.
На Фестивал је пријављено 140 такмичара из Републике Србије и земаља у окружењу: Бугарске, Босне и Херцеговине, Хрватске и Црне Горе. Фестивал ће бити отворен концертом пијанисте мр Арсена Чаркића, госта из Бања Луке који ће бити одржан 10. маја, четвртак, у 19:00 часова у Галерији „Лазар Возаревић“. Фестивал се наставља такмичарским данима – петак и недеља у Музичкој школи, субота у Галерији као и разноврсним пропратним садржајима (распоред дешавања такмичарских и вантакмичарских активности у прилогу). Завршава се Концертом лауреата у недељу, 13. маја, у 19:00 часова у Галерији. Сви садржаји су отворени за јавност.
/ Muzička škola „Petar Krančević“ i Umetničko udruženje Krančević organizuju 5. Festival pijanizma u periodu od 10. do 13. maja 2018. godine. Ovo je tradicionalna muzička manifestacija i održava se pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama kao i Grada Sremska Mitrovica, Gradske uprave za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu. Na Festival je prijavljeno 140 takmičara iz Republike Srbije i zemalja u okruženju: Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Festival će biti otvoren koncertom pijaniste mr Arsena Čarkića, gosta iz Banja Luke koji će biti održan 10. maja, četvrtak, u 19:00 časova u Galeriji „Lazar Vozarević“. Festival se nastavlja takmičarskim danima – petak i nedelja u Muzičkoj školi, subota u Galeriji kao i raznovrsnim propratnim sadržajima (raspored dešavanja takmičarskih i vantakmičarskih aktivnosti u prilogu). Završava se Koncertom laureata u nedelju, 13. maja, u 19:00 časova u Galeriji. Svi sadržaji su otvoreni za javnost. /

Преузмите Правилник са пропозицијама/Preuzmite Pravilnik sa propozicijama

Контактирајте нас путем мејла/Kontaktirajte nas putem mejla/ petifestivalpijanizma@gmail.com

Пријаве су до 20. априла / Prijave su do 20. aprila /

КЛИКНИТЕ ОВДЕ И ПРИЈАВИТЕ СЕ/KLIKNITE OVDE I PRIJAVITE SE/

Преузмите Упутство за уплату донације за такмичаре ван територије Републике Србије/Preuzmite Uputstvo za uplatu donacije za takmičare van teritorije Republike Srbije/