Свети Сава 2022.

Добитници Светосавске повеље града Сремска Митровица

Исидора Козлина (6. ОМШ, класа: Т. Миљковић); Ким Сретковић (3. ОМШ, класа: Д. Гавриловић); Ирена Панић (5. ОМШ, класа: Ј. Влаовић); Леон Жарко (5. ОМШ, класа: М. Вујовић); Камерни састав „Il Vento“ (Ирена Панић, Исидора Козлина и Леон Жарко, класа: Т. Миљковић); Екипа солиста ОМШ (Михајло Шикић, Страхиња Симеуновић, Ким Сретковић и Ирена Панић); Страхиња Симеуновић (3. ОМШ, класа: М. Милаковић); Михајло Шикић (3. ОМШ, класа: О. Милић Хиршер); Лазар Глигорић (3. ОМШ, класа: М. Чизмић); Христина Лозјанин (5. ОМШ, класа: Н. Ераковић); Алиса Божић (6. ОМШ, класа: Н. Ераковић); Тара Вукадиновић (2. СМШ, класа: М. Вујовић); Марија Јовановић (4. СМШ, класа: М. Вујовић); Анђела Томић (3. СМШ, класа: Д. Гавриловић); Камерни трио – Сара Бучек, Анђела Томић и Давид Перковић (класа: А. Падров); Марија Јовановић (4. СМШ, класа: В. Радивојевић); Богдан Бибић (3. СМШ, класа: Ј. Јовић); Јован Синђић (3. СМШ, класа: Ј. Јовић); Илија Сретеновић (1. СМШ, класа: Ј. Јовић); Јована Антонић (3. СМШ, класа: Ј. Јовић); Анђела Томић (3. СМШ, класа. Ј. Иванић); Јован Синђић (3. СМШ, класа: Ј. Иванић); Богдан Бибић (3. СМШ, класа: Ј. Иванић); Саша Живковић (2. СМШ, класа: З. Опачић); Анђела Томић (3. СМШ, класа: Ј. Јовић); Јана Ракита (3. СМШ, класа: Ј. Јовић); Марија Јовановић (4. СМШ, класа: Ј. Јовић)

Светосавски концерт – 27. јануар 2022. Галерија Лазар Возаревић