Радионица Отворених врата „Basso Continuo“

Од 17. до 19. октобра одржана је успешна радионица Отворених врата под називом „Basso Continuo“ за ученике основне и средње Музичке школе „Петар Кранчевић“, коју је водила наставник Драгана Филимоновић на барокним инструментима – клавикорду и флемиш вирџиналу, два изузетно значајна инструмента у историји музике. Инструменте, које су ученици Школе имали прилику да упознају кроз практичан рад у данима радионице, конструисао је господин Акихико Јаманобе (Јапан) као верне реплике инструмената из 16. и 17. века.

На радионици наст. Филимоновић, ученици су имали прилику да пробају оба инструмента и упознају се са механизмима истих,теразличитим начинима добијања тона. У сарадњу су се активно укључили сви наставници клавирског одсека Школе, а посета бележи и ученике са других одсека (што посебно сведочи о необично интересантној теми),којима је такође било веома занимљиво да се упознају са претечама клавира.

Одзив на радионицу био је изванредан; деца су била веома заинтересована и активно су учествовала у извођењу својих актуелних програма на оба инструмента, али и да се упознају са историјским значајем ових инструмената и разумеју њихову улогу у развоју клавира, као инструмента каквог данас познајемо.

Остављено је простора за реализацију још једне радионице на исту тему током првог полугодишта, на којој би акценат био на детаљнијем упознавању младих са овим историјским периодом музике, а што би допринело развоју њихове музичке писмености и даље оплеменило већ постојећа знања.