7. Фестивал пијанизма

Посетите сајт Фестивала пијанизма

20 – 23. мај 2021. године

под покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине и Града Сремска Митровица

КЊИЖИЦА, Фестивал пијанизма – пдф

“Добродошли на Фестивал пијанизма, фестивал радости, звука, дружења и чаролије музике! Жеља нам је да заједничким напорима вратимо ноте у линијски систем, да вратимо хармонију свакодневици и музиком упознамо себе и освојимо пространства света.

Такмичарима, колегама и свим присутним од срца желим да оплемене свој креативни дух и искористе сваки тренутак не само за постизање професионалних успеха већ и за склапање нових пријатељстава, уживању у интерпретацијама и да овај Фестивал буде догађај који ће заувек трајати у сећању.

Фестивал пијанизма у Сремској Митровици јесте у форми такмичења, али смо првенствено ту да вас чистог срца одведемо у једну од животних чаролија и доживимо је заједно са вама…

И поклонимо се њеном величанству Музици.”

 Директорка Фестивала пијанизма

Милда Кузминац, професор клавир

Поштовани ученици и професори, регистрација такмичара је у Музичкој школи. Након пријаве, организатори ће вас упутити у Галерију на тонске пробе и наступ. ДОБРОДОШЛИ!!!
Музичка школа „Петар Кранчевић“
022 639061

Poštovani učenici i profesori, registracija takmičara je u Muzičkoj školi. Nakon prijave, organizatori će vas uputiti u Galeriju na tonske probe i nastup. DOBRODOŠLI!!! 
Muzička škola „Petar Krančević“
022 639061

7. Festival pijanizma

20 – 23. maj 2021. godine

pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine i Grada Sremska Mitrovica

KNJIŽICA, Festival pijanizma – pdf

“Dobrodošli na Festival pijanizma, festival radosti, zvuka, druženja i čarolije muzike! Želja nam je da zajedničkim naporima vratimo note u linijski sistem, da vratimo harmoniju svakodnevici i muzikom upoznamo sebe i osvojimo prostranstva sveta.

Takmičarima, kolegama i svim prisutnim od srca želim da oplemene svoj kreativni duh i iskoriste svaki trenutak ne samo za postizanje profesionalnih uspeha već i za sklapanje novih prijateljstava, uživanju u interpretacijama i da ovaj Festival bude događaj koji će zauvek trajati u sećanju.

Festival pijanizma u Sremskoj Mitrovici jeste u formi takmičenja, ali smo prvenstveno tu da vas čistog srca odvedemo u jednu od životnih čarolija i doživimo je zajedno sa vama…

I poklonimo se njenom veličanstvu Muzici.”

 Direktorka Festivala pijanizma

Milda Kuzminac, profesor klavir