Домаћи композитори

Domaći skladatelji – TwinSpace

S obzirom na širinu pojma kulture u našem projektu se zadržavamo na temama: muzika, domaći kompozitori, izvođenje kompozicija i likovna izložba. Projekat se održava u OGŠ Kontesa Dora, Našice, (Hrvatska ) i u Muzičkoj školi „Petar Krančević“ u Sremskoj Mitrovici (Srbija) u školskoj godini 2020/2021. Kroz projekat upoznajemo učenike sa bogatom literaturom domaćih kompozicija pisanih za klavir, harmoniku, tamburu i druge instrumente. Učenici, kroz svoju pripremu, vežbanje, izvođenje na koncertu i slušanjem koncerta/partnera u projektu, upoznaju kompozicije različitih kompozitora iz dve države: Republike Hrvatske i Republike Srbije. Učenici zajedno sa nastavnicima pripremaju Padlet i u holu škole predstavljaju prigodnu izložbu radova na temu projekta – Domaći kompozitori. U sigurnom virtualnom okruženju kao što je TwinSpace, učenici mogu da se međusobno upoznaju, razviju nova prijateljstva i da razmenjuju informacije i iskustva, istovremeno usvajajući komunikacijske veštine IKT-a.

С обзиром на ширину појма културе у нашем пројекту се задржавамо на темама: музика, домаћи композитори, извођење композиција и ликовна изложба. Пројекат се одржава у ОГШ Контеса Дора, Нашице, (Хрватска ) и у Музичкој школи „Петар Кранчевић“ у Сремској Митровици (Србија) у школској години 2020/2021. Кроз пројекат упознајемо ученике са богатом литературом домаћих композиција писаних за клавир, хармонику, тамбуру и друге инструменте. Ученици, кроз своју припрему, вежбање, извођење на концерту и слушањем концерта/партнера у пројекту, упознају композиције различитих композитора из две државе: Републике Хрватске и Републике Србије. Ученици заједно са наставницима припремају Падлет и у холу школе представљају пригодну изложбу радова на тему пројекта – Домаћи композитори. У сигурном виртуалном окружењу као што је TwinSpace, ученици могу да се међусобно упознају, развију нова пријатељства и да размењују информације и искуства, истовремено усвајајући комуникацијске вештине ИКТ-а.

Kroz projekat učenici razvijaju svoju kreativnost i upoznju važnost međusobne saradnje. Uče da dele tradiciju i znanje o kulturnoj baštini dva naroda pomoću različitih aktivnosti koje unapređuju veštine sviranja, slušanja i praćenja različite literature. Čuvaju vrednost napisanih kompozicija domaćih kompozitora i javno ih izvode. Učenici imaju priliku da se upoznaju sa različitostima kultura, da razvijaju pozitivne vrednosti i stavove, uključujući predanost prema vrednostima i poštovanju drugih. Kroz projekat učenici se motivišu na rad, kod njih se gradi i razvija koncertni bonton, unapređuje znanje o muzičkim  razdobljima. Na taj se način povećava svest dece i mladih o dobrobitima muzike, a ujedno se podstiču na muzičko obrazovanje.

Кроз пројекат ученици развијају своју креативност и упозњу важност међусобне сарадње. Уче да деле традицију и знање о културној баштини два народа помоћу различитих активности које унапређују вештине свирања, слушања и праћења различите литературе. Чувају вредност написаних композиција домаћих композитора и јавно их изводе. Ученици имају прилику да се упознају са различитостима култура, да развијају позитивне вредности и ставове, укључујући преданост према вредностима и поштовању других. Кроз пројекат ученици се мотивишу на рад, код њих се гради и развија концертни бонтон, унапређује знање о музичким  раздобљима. На тај се начин повећава свест деце и младих о добробитима музике, а уједно се подстичу на музичко образовање.

U prvom delu projekta učenici partnerske škole OGŠ Kontesa Dora iz Našica pripremaju i biraju notni materijal, uvežbavaju kompozicije domaćih kompozitora koje izvode na virtualnom koncertu. Učenici zajedno sa nastavnicima osmišljavaju prave prigodnu izložbu u školi i Padlet o domaćim kompozitorima.

 

У првом делу пројекта ученици партнерске школе ОГШ Контеса Дора из Нашица припремају и бирају нотни материјал, увежбавају композиције домаћих композитора које изводе на виртуалном концерту.

Ученици заједно са наставницима осмишљавају праве пригодну изложбу у школи и Падлет о домаћим композиторима.

U drugom delu projekta učenici MŠ Petar Krančević iz Sremske Mitrovice osmišljavaju i pripremaju izložbu domaćih kompozitora, te prigodan koncert virtualnim putem koji prate učenici i nastavnici iz Hrvatske.

У другом делу пројекта ученици МШ Петар Кранчевић из Сремске Митровице осмишљавају и припремају изложбу домаћих композитора.

А, затим и пригодан концерт виртуалним путем који прате ученици и наставници из Хрватске.

Koncert domaćih kompozitora – nastupaju učenici i profesori MŠ Petar Krančević – online koncert na youtube kanalu Muzičke škole mskrancevic u petak 26.03.2021. u 19:00 časova.

Концерт домаћих композитора – наступају ученици и професори МШ Петар Кранчевић -online концерт на youtube каналу Музичке школе mskrancevic у петак 26.03.2021. у 19:00 часова.

Učenici Srednje škole „Petar Krančević“ pripremaju se za majski koncert u okviru projekta „Domaći skladatelji“. Uz dirigentkinju prof. Jovanku Ivanić, sremskomitrovački srednjoškolci vredno rade na pripremi kompozicija Petra Konjovića, Ljubomira Bošnjakovića i tradicionalnih pesama Srbije. Snimili smo pesmu „Zaspo Janko“ u aranžmanu Dušana Pokrajčića i Pesme iz Vojvodine Ljubomira Bošnjaković.

Ученици Средње школе „Петар Кранчевић“ припремају се за мајски концерт у оквиру пројекта „Домаћи композитори“. Уз диригенткињу проф. Јованку Иванић, сремскомитровачки средњошколци вредно раде на припреми композиција Петра Коњовића, Љубомира Бошњаковића и традиционалних песама Србије. Снимили смо песму „Заспо Јанко“ у аранжману Душана Покрајчића и Песме из Војводине Љубомира Бошњаковић.

Proslava završetka projekta: postavlja se izložba u školi i/ili za roditelje putem videokonferencije kako bi zajedno proslavili završetak projekta. Projekat se promoviše preko medija.

Прослава завршетка пројекта: поставља се изложба у школи и/или за родитеље путем видеоконференције како би заједно прославили завршетак пројекта. Пројекат се промовише преко медија.